Onderneming

Als onderneming heeft U bepaalde risico's niet in de hand. Zo kan een onhandigheid, een simpele vergetelheid of een fout er toe leiden dat U aansprakelijk gesteld wordt. De schadeclaim, van de derde die U aansprakelijk stelt, kan aanzienlijk zijn. De verzekering B.A. - onderneming biedt hiervoor een oplossing. Deze verzekering dekt uw onderneming namelijk in tegen de schade die wordt toegedaan aan derden door het uitvoeren van hun activiteiten, die tijdens of na de activiteit geschiedt. Ook een dekking voor toevertrouwde goederen is in het merendeel van de gevallen geen overbodige luxe.

Indien U een intellectueel beroep uitoefent is het van belang om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering op maat af te sluiten. Deze dekt U namelijk in voor de eventuele onopzettelijke nalatigheden die er U ten laste worden gelegd en waarvoor een derde U aansprakelijk stelt.

Ons kantoor biedt voor dit type verzekeringen een oplossing op maat en staat U graag bij met gespecialiseerd advies van universitairen.Goedendagdreef 14, 8790 Waregem
Openingsuren: 8:00 – 18:00
T: 056/60.43.80


Contact opnemen


Alvorens ons kantoor te bezoeken, vragen wij U vriendelijk om eerst telefonisch contact op te nemen. Zo kunnen wij alvast het nodige doen om uw bezoek zo goed als mogelijk voor te bereiden.